AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi áp suất trong mạch dầu của hệ thống bôi trơn cưỡng bức vượt quá trị số cho phép thì van nào sẽ hoạt động. 

  • A. Không có van nào.            
  • B. Van hằng nhiệt.
  • C. Van an toàn.                                       
  • D. Van khống chế lượng dầu qua két.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>