AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuyển động tiến dao phối hợp để gia công các bề mặt : 

  • A. Các mặt côn và mặt định hình           
  • B. Trụ
  • C. Các bề mặt đầu                            
  • D. Các loại ren  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>