AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các rãnh xecmăng được bố trí ở phần nào của pittông? 

  • A. Phần thân.             
  • B. Phần đầu.       
  • C. Phần bên ngoài.       
  • D. Phần đỉnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>