AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là chi tiết của hệ thống đánh lửa? 

  • A. Máy biến áp đánh lửa   
  • B. Tụ điện CT          
  • C.  Thanh kéo           
  • D. Ma-nhê-tô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>