YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hệ thống đánh lửa có ở loại động cơ nào 

  • A. Động cơ xăng.      
  • B. Động cơ điêzen.  
  • C. Động cơ 4 kỳ. 
  • D. Động cơ 2 kỳ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>