YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mặt trước của dao tiện là mặt : 

  • A. Tiếp xúc với phôi          
  • B. Đối diện với bề mặt đã gia công của phôi
  • C. Đối diện với bề mặt đang gia công của phoi      
  • D. Tiếp xúc với phoi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA