YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời của học thuyết nào đánh dấu sự trở về châu Á của Nhật Bản ?

  • A. Học thuyết Miyadaoa.
  • B. Học thuyết Hasimôtô.
  • C. Học thuyết Phucưđa. 
  • D. Học thuyết Kaiphu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51911

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA