• Câu hỏi:

  Sự ra đời của học thuyết nào đánh dấu sự trở về châu Á của Nhật Bản ?

  • A. Học thuyết Miyadaoa.
  • B. Học thuyết Hasimôtô.
  • C. Học thuyết Phucưđa. 
  • D. Học thuyết Kaiphu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC