YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chính sách kinh tế nào không phải của chính quyền Xô Viết Nghệ – Tĩnh? 

  • A. Chia ruộng đất cho nông dân cày.
  • B. Bãi bỏ thuế thân.
  • C. Xóa nợ cho người nghèo.
  • D. Cải cách ruộng đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51920

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA