• Câu hỏi:

  Chính sách kinh tế nào không phải của chính quyền Xô Viết Nghệ – Tĩnh? 

  • A. Chia ruộng đất cho nông dân cày.
  • B. Bãi bỏ thuế thân.
  • C. Xóa nợ cho người nghèo.
  • D. Cải cách ruộng đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC