• Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp quốc? 

  • A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
  • B. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
  • C. Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • D. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC