• Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được xác lập là trật tự 

  • A. đa cực.
  • B. hai cực Ianta.
  • C. đơn cực. 
  • D. Vécxai – Oasinhtơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC