• Câu hỏi:

  Sự kiện được coi là khởi đầu của Chiến tranh lạnh là 

  • A. sự ra đời của hai khối quân sự: NATO và Vacsava.
  • B. sự ra đời của Học thuyết Truman.
  • C. sự xuất hiện hai nước: Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức.
  • D. sự ra đời của Kế hoạch Mác san.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC