RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của Liên hợp quốc là 

  • A. Tòa án Quốc tế.
  • B. Hội đồng Kinh tế và Xã hội.
  • C. Đại hội đồng.
  • D. Hội đồng Bảo an.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>