YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là 

  • A. đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày.
  • B. đánh đổ đế quốc, đánh đổ phong kiến.
  • C. đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.
  • D. thực hiện đoàn kết quốc tế, thực hiện chuyên chính vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 51936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA