• Câu hỏi:

  Hiến pháp Liên Bang (12 – 1993) quy định thể chế chính trị nước Nga là

  • A. Quân chủ Lập hiến.
  • B. Cộng hòa Liên Bang.
  • C. Dân chủ Đại nghị.
  • D. Tổng thống Liên Bang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC