YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi đặc biệt phát triển 

  • A. từ những năm 50 của thế kỷ XX.
  • B. từ những năm 60 của thế kỷ XX.
  • C. từ những năm 40 của thế kỷ XX.
  • D. từ những năm 70 của thế kỷ XX.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51941

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA