• Câu hỏi:

  Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi đặc biệt phát triển 

  • A. từ những năm 50 của thế kỷ XX.
  • B. từ những năm 60 của thế kỷ XX.
  • C. từ những năm 40 của thế kỷ XX.
  • D. từ những năm 70 của thế kỷ XX.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC