• Câu hỏi:

  Trụ sở của Liên Hợp quốc đặt tại thành phố

  • A. Niu Oóc.
  • B. Lốt Angiơlét.
  • C. Xan Phranxixcô.
  • D. Oasinhtơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC