• Câu hỏi:

  Sự kiện nào là mốc chấm dứt ngọn cờ theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

  • A. Phong trào công nhân đồn điền Phú Riềng (2/1930).
  • B. Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).
  • C. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (2/1930).
  • D. Phong trào Duy tân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC