YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ là 

  • A. xu thế toàn cầu hóa.
  • B. dẫn tới nhu cầu, đòi hỏi của con người ngày càng cao.
  • C. xuất hiện các loại dịch bệnh mới.
  • D. làm xuất hiện nhiều loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51927

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA