• Câu hỏi:

  Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ là 

  • A. xu thế toàn cầu hóa.
  • B. dẫn tới nhu cầu, đòi hỏi của con người ngày càng cao.
  • C. xuất hiện các loại dịch bệnh mới.
  • D. làm xuất hiện nhiều loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC