• Câu hỏi:

  Biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
  • B. nhiều nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
  • C. các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.
  • D. nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp và Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC