• Câu hỏi:

  Hậu quả nặng nề do chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp – Nhật đối với nước ta cuối năm 1944 – đầu năm 1945 là gì? 

  • A. Kinh tế lệ thuộc vào phát xít Nhật.
  • B. Có gần 2 triệu đồng bào ta chết đói.
  • C. Kinh tế lệ thuộc vào thực dân Pháp.
  • D. Nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC