• Câu hỏi:

  Từ năm 1945 đến năm 1954 kẻ thù chung của nhân dân ba nước Đông Dương là 

  • A. Hà Lan. 
  • B. Pháp
  • C. Anh.
  • D. Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC