• Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930-1931 lên đến đỉnh cao ở hai tỉnh nào?

  • A. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
  • B. Thanh Hóa, Nghệ An.
  • C. Nghệ An, Hà Tĩnh.
  • D. Hà Tĩnh, Quảng Bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC