• Câu hỏi:

  Năm 1975, 33 nước châu Âu cùng với Mĩ và Canađa kí kết văn bản

  • A. Hiệp định Bon.
  • B. Hiệp định SALT-1.
  • C. Hiệp định Béc lin.
  • D. Định ước Henxinki.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC