• Câu hỏi:

  Sự kiện lịch sử nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam hoàn toàn trưởng thành? 

  • A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
  • B. Công nhân Ba Son bãi công.
  • C. Ba tổ chức cộng sản ra đời.
  • D. Thành lập Công hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC