YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của những yếu tố nào? 

  • A. Chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào yêu nước.
  • B. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
  • C. Chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào công nhân.
  • D. Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51913

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA