• Câu hỏi:

  Tổ chức nào được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam? 

  • A. Tân Việt Cách mạng đảng.
  • B. Đông Dương Cộng sản đảng.
  • C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
  • D. Cộng sản đoàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC