YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tổ chức nào được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam? 

  • A. Tân Việt Cách mạng đảng.
  • B. Đông Dương Cộng sản đảng.
  • C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
  • D. Cộng sản đoàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51917

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA