ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào? 

  • A. Tháng 5 – 1930.
  • B. Tháng 10 – 1930.
  • C. Tháng 3- 1930.
  • D. Tháng 12 – 1930.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>