YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa thành những tổ chức cộng sản nào trong năm 1929 ? 

  • A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng. 
  • B. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
  • C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.
  • D. An Nam Cộng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51918

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA