AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 là

  • A. kháng chiến chống Pháp. 
  • B. đấu tranh giành độc lập.
  • C. xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • D. kháng chiến chống Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>