AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 24/2/1930 là

  • A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
  • B. Tân Việt cách mạng đảng.
  • C. An Nam Cộng sản đảng.
  • D. Đông Dương Cộng sản đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>