AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, sự phát triển của Liên minh châu Âu có điểm khác biệt gì?
   

  • A. Hợp tác, giúp đỡ các nước trong khu vực phát triển kinh tế.
  • B. Quá trình hợp tác, mở rộng thành viên khá lâu dài.
  • C. Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khu vực.
  • D. Hạn chế sự can thiệp của các cường quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>