YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khối liên minh công- nông lần đầu tiên được hình thành từ trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?
   

  • A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.
  • B. Phong trào dân chủ 1936-1939.
  • C. Phong trào cách mạng 1930-1931. 
  • D. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA