AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”?

  • A. Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.
  • B. Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
  • C. Mỹ thừa nhận thất bại trong các chiến lược chiến tranh thực dân kiểu mới ở miền Nam.
  • D. Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>