AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngày 17/1/1960 tại Bến Tre, cuộc “Đồng khởi” nổ ra ở ba xã điểm là

  • A. Định Thủy, Châu Thành, Bình Khánh. 
  • B. Phước Hiệp, Bình Khánh,Giồng Trôm.
  • C. Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh.
  • D. Châu Thành, Giồng Trôm,Thạnh Phú

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>