ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là ở

  • A. khuynh hướng cách mạng.
  • B. thành phần tham gia.
  • C. phương pháp, hình thức đấu tranh.
  • D. địa bàn hoạt động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>