AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2/9/1945 đến ngày 19/12/1946 phản ánh quy luật nào của lịch sử dân tộc Việt Nam?

  • A. Dựng nước đi đôi với giữ nước. 
  • B. Mềm dẻo trong quan hệ đối ngoại.
  • C. Luôn giữ vững chủ quyền dân tộc. 
  • D. Kiên quyết chống giặc ngoại xâm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>