YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX?
   

  • A. Thực dân Pháp có tiềm lực mạnh để cô lập, đàn áp phong trào.
  • B. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo còn nhiều hạn chế.
  • C. Nhân dân các địa phương chưa hưởng ứng, tham gia phong trào.
  • D. Hệ tư tưởng phong kiến của người lãnh đạo ảnh hưởng đến phong trào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>