AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm nào được rút ra từ nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) có ý nghĩa chiến lược cho quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng?

  • A. Đề ra đường lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
  • B. Tập trung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
  • C. Mềm dẻo linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược cách mạng.
  • D. Để ra nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng mỗi miền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>