AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mỹ sử dụng khẩu hiệu nào dưới đây để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong chiến lược “Cam kết và mở rộng”?

  • A. Thúc đẩy dân chủ. 
  • B. Chống chủ nghĩa khủng bố.
  • C. Ủng hộ độc lập dân tộc
  • D. Tự do tín ngưỡng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>