AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận nào để tập hợp lực lượng?
   

  • A. Mặt trận Thống nhất Dân tộc phản đế Đông Dương.
  • B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
  • C. Mặt trận Việt Minh.
  • D. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>