AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đông Khê được chọn là nơi mở đầu Chiến dịch Biên giới thu- đông năm 1950 của quân dân Việt Nam, vì đó là vị trí
   

  • A. quan trọng nhất và tập trung cao nhất binh lực của Pháp.
  • B. ít quan trọng nên lực lượng quân Pháp mỏng.
  • C. có thể đột phá, chia cắt phòng tuyến của quân Pháp trên Đường 4.
  • D. án ngữ hành lang Đông- Tây của thực dân Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>