YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kết quả lớn nhất cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga giành được là

   

  • A. chiếm được các công sở địch. 
  • B. bắt giam các bộ trưởng.
  • C. toàn bộ chính quyền về tay nhân dân.
  • D. Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA