AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

   

  • A. Trật tự thế giới hai cực Ianta.
  • B. Sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa
  • C. Sự giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô
  • D. Sự suy yếu tương đối của Anh, Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>