AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Đông Dương phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xuất phát từ lí do chủ yếu nào?
   

  • A. Nền độc lập chủ quyền nước ta bị đe dọa nghiêm trọng.
  • B. Chúng ta muốn hòa bình xây dựng đất nước.
  • C. Pháp khiêu khích ta ở Hà Nội.
  • D. Pháp không thực hiện Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>