YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12- Nxb Giáo Dục nêu tên nhiều tờ báo, tên sách: báo Chuông Rè, báo An Nam trẻ, báo Người nhà quê, báo Thanh niên, tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, tác phẩm Đường Kach mệnh. Lựa chọn đúng nhóm của các tờ báo và tên sách.

   

  • A. Sách báo viết bằng Tiếng Việt. 
  • B. Sách báo của Nguyễn Ái Quốc.
  • C. Sách báo của phong trào yêu nước, dân chủ.
  • D. Sách báo nước ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA