AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bài học nào rút ra từ sự thất bại trong phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kì XIX mà cách mạng Việt nam khổng thể kế thừa ở các giai đoạn sau?

  • A. Có sự chuẩn bị lâu dài chu đáo và chọn đúng thờ cơ.
  • B. Cách mạng Việt Nma cần có một giai cấp tiên tiến lãnh đạo
  • C. Coi trọng vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản và các tầng lớp xã hội trên.
  • D. Muốn thành công cách mạng phải có đường lối chính trị đúng đắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>