AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản trong các chiến lược chiến tranh mà đế quốc Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam từ 1961-1973 là

  • A. sử dụng quân đội Mỹ làm nòng cốt.
  • B. tiến hành chiến tranh tổng lực.
  • C. sử dụng quân đội đồng minh. 
  • D.  ra sức chiếm đất, giành dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>