AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào đã đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước?

  • A. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
  • B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.
  • C. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
  • D. Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>