YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Việc ba tổ chức cộng sản có sự chia rẽ, sau đó được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) để lại kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam?

  • A. Luôn chú trọng đấu tranh chống tư tưởng cục bộ.
  • B. Kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.
  • C. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.
  • D. Xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA