AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mĩ xâm lược (1954 - 1975) có điểm khác căn bản so với cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 -1953) là

  • A. không bị tác động bởi cuộc Chiến tranh lạnh.
  • B. diễn ra khi một nửa đất nước được giải phóng.
  • C. đã giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
  • D. có sự hiện diện trực tiếp của quân đội Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA